วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เตรียมสอบข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ภาค ก. ใหม่ล่าสุด


แนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก. ชุดละ 399


ความรอบรู้
-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-   แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 
 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 Line: 0844283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com หรือ 0844283086

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น